Skip to content

Suy nghĩ 2: CCRĐ

Kết luận:
Mặc dù CCRĐ của Đảng ta được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, tài tình, sáng suốt, liên tục, kịp thời, tuyệt đối, đúng đắn .v.v. của các chuyên gia nước Mẹ (Trung Quốc) nhưng thành công rực rỡ, chói lọi (nhưng không chói mắt) của CCRĐ 1 lần nữa khẳng định: CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TA CHÍNH LÀ CHỌN LỰA CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TA

Mở bài:

Lợi dụng việc Đảng ta (tức chi bộ Giao Chỉ của Đảng Mẹ) mở cửa triển lãm CCRĐ và cho xuất bản cuốn sách Đèn Cù, nhiều thế lực phản động thù địch (điên cuồng chống phá cách mạng Giao Chỉ) đã tuyên truyền nói xấu Đảng, Bác dư là: tay sai của nước Mẹ, sai lầm chiến lược, giả dối .v.v. tuy nhiên các luận điểm này lại 1 lần nữa thể hiện sự ngu xuẩn, dốt nát của các thế lực thù địch phản động

Thân bài:

– Cùng 1 khẩu hiệu “Người cày có ruộng” nhưng cách làm của thằng Ngô gì gì Diệm (hình như là tổng thống Ngụy ở Giao Chỉ Nam) là trả tiền cho địa chủ để mua ruộng và bán rẻ lại cho bần nông đã bị bần nông Giao Chỉ Nam xỏ xiên chửi bới và phản đối rất dữ dội, rõ ràng dân Giao Chỉ Nam (cũng như toàn dân Giao Chỉ) đã ủng hộ chính sách CCRĐ mà Đảng, Bác (dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Mao Chủ Tịch thông qua các đoàn cố vấn) đã thực hiện tại Giao Chỉ Bắc. Kết luận 1: cách làm của CCRĐ là nguyện vọng của bần nông Giao Chỉ

– Việc đấu tố trong CCRĐ được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, có vài kẻ (nhẽ phản động) tuy không bằng lòng dưng cơ mà cũng không dám đứng lên nói đã lần nữa khẳng định kết luận 2: Tình làng nghĩa xóm, tình cảm đồng bào, dân tộc dũng cảm, sống có đạo đức …. là những lời lẽ đồi trụy phản động mà các thế lực thù địch phản động bịa đặt để nói về dân Giao Chỉ, CCRĐ với sự sỉ nhục cá nhân, tham lam và tàn bạo, bầy đàn và ngu dốt chính là nguyện vọng và tính cách của quần chúng bần nông Giao Chỉ (quay lại kết luận 1)

– Tưởng rằng khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc trốc tận rễ” và việc bắn giết người tàn bạo trong CCRĐ, có thể lấy ví dụ việc giết con mụ địa chủ phản động Cát Hanh Long (Nguyễn Thị Năm), sẽ khiến đám Trí Phú Địa Hào Giao Chỉ biết nhìn nhận lại sự việc thì hoàn toàn nhầm lẫn, nếu biết suy nghĩ thì đâu phải là Trí thức Giao Chỉ!!! Nhẽ không cần chứng minh việc có những người được gọi là trí thức (phú/địa/hào) Giao Chỉ bỏ qua mọi sự việc/hiện tượng/sách báo/kiến thức để 1 lòng 1 da đi theo Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu nhỉ? Kết luận 3: Rõ ràng Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu (vị cha già của dân tộc Giao Chỉ) đã khẳng định cho nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới thấy rằng tại Giao Chỉ làm gì có trí thức mà chỉ có bần nông, mà với bần nông thì CCRĐ rõ ràng là 1 mong ước cháy bòng (quay lại kết luận 2)

Vậy cuối cùng thì có thể kết luận điều gì? Thì quay lên trên đầu mà đọc, kết luận rồi đấy thôi

Advertisements

Suy nghĩ 1

Hành động ủng hộ chính quyền xử phạt 1 tờ báo vì 1 bài viết sai trái (mặc dù người chủ bờ lốc – tức là anh – quan niệm rõ ràng: 1 đứa con gái NGON mà lại NGOAN thì chắc chắn không thể là 1 đứa con gái thông minh được mà chỉ có thể là 1 đứa con gái NGU) thì các bạn cũng nên câm mồm khi chính quyền xử lý những kẻ viết bài tuyên truyền nói xấu chế độ, nói xấu chính quyền, nói xấu cán bộ.

Tư duy của các bạn như vậy thì việc các bạn được sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt và tuyệt đối và trực tiếp và toàn diện và … mịa gì nữa ấy nhể?… là điều tất yếu của lịch sử, các bạn còn thắc mắc gì nữa không?

Bọn Nam Kỳ đót đai cũng ủng hộ chuyện này nên giờ mới biết tại sao tụi Ngụy quân Ngụy quyền thất bại, đúng là lũ giòi bọ, bọn con lợn tai xanh, lũ bò lở mồm long móng, mịa bọn Ngụy